Книжки | Реферати

Організація бух. обліку в бюджетних установах

Свірко С.В. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.

Вступ
1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Визначення поняття «Організація бухгалтерського обліку».
1.2. Предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку
1.4. Метод організації бухгалтерського обліку
1.5. Регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ
2. ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
2.1. Формування облікової політики
2.2. Організаційні форми бухгалтерського обліку
2.3. Форми бухгалтерського обліку
2.4. Порядок розробки робочого плану рахунків
2.5. Організація забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Організація облікових номенклатур
3.2. Організація носіїв облікової інформації
3.3. Методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації
3.4. Організація забезпечення носіями облікової інформації
3.5. Організація руху носіїв облікової інформації
3.6. Організація архіву носіїв облікової інформації
4. ОБЛІКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ
4.1. Організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ
4.2. Принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби
4.3. Організація роботи головного бухгалтера
4.4. Розробки організаційних регламентів
4.5. Організація ергономічного і соціального забезпечення
5. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
5.1. Основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів
5.2. Організація обліку надходження необоротних активів
5.3. Організація обліку наявності необоротних активів
5.4. Організація обліку зносу та ремонту необоротних активів
5.5. Організація обліку вибуття необоротних активів
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
6.1. Основи організації матеріальних запасів
6.2. Організація обліку придбання та надходження запасів
6.3. Організація складського обліку запасів
6.4. Організація обліку у бухгалтерії наявності запасів
6.5. Організація обліку вибуття запасів
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ, ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА СТИПЕНДІЙ
7.1. Основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій
7.2. Організація обліку особового складу працівників
7.3. Організація обліку виробітку працівників
7.4. Організація обліку нарахування та виплати заробітної плати
7.5. Організація обліку стипендій
8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ
8.1. Основи організації обліку доходів, витрат та видатків
8.2. Організація обліку доходів загального фонду
8.3. Організація обліку доходів спеціального фонду
8.4. Організація обліку видатків
8.5. Організація обліку затрат
9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ
9.1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків
9.2. Організація обліку грошових коштів у касі
9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках
9.4. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами
9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами
10. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ
10.1. Основи організації бухгалтерської звітності
10.2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності
10.3. Організація інвентаризації
10.4. Організація складання звітності
10.5. Організація подання звітності
11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
11.1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку
11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
11.3. Методика організації впровадження облікових завдань
11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації