Книжки | Реферати

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

Шимон С. І. Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с.

1. ОСНОВНІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ
1.1. Поняття цивільного й торгового права
1.2. Поняття цивільно-правової системи (сім’ї) та її основні складові.
1.3. Основні цивільно-правові системи сучасного світу та тенденції їх розвитку
1.4. Загальна характеристика континентальної (романо-германської) цивільно-правової системи
1.5. Загальна характеристика англо-американської цивільно-правової системи
1.6. Загальні риси інших цивільно-правових систем (традиційної, мусульманської, центральноєвропейської та східноєвропейської)
2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО Й ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
2.1. Поняття та види джерел цивільного й торгового права зарубіжних країн
2.2. Поняття та способи уніфікації норм цивільного й торгового права зарубіжних країн
2.3. Джерела цивільного й торгового права в країнах континентальної правової системи (на прикладі Франції та Німеччини)
2.4. Джерела цивільного й торгового права Англії та США
3. ФІЗИЧНА ОСОБА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
3.1. Поняття фізичної особи в цивільному праві зарубіжних країн і джерела її цивільно-правового статусу
3.2. Поняття та основні принципи цивільної правоздатності фізичної особи в праві зарубіжних країн
3.3. Інститут безвісної відсутності (оголошення померлим) громадянина в праві зарубіжних країн
3.4. Поняття та зміст дієздатності в різних цивільно-правових системах. Обмеження дієздатності фізичних осіб
4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ІНШІ ПРАВОВІ ФОРМИ ТОРГОВОЇ (ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
4.1. Поняття та ознаки юридичної особи в різних цивільно-правових системах
4.2. Поняття та основні принципи правоздатності юридичних осіб у цивільному праві зарубіжних країн
4.3. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових системах
4.4. Правові форми здійснення (торгової) підприємницької діяльності в зарубіжних правових системах
4.5. Поняття та види торгових товариств у праві зарубіжних країн
4.6. Види юридичних осіб у континентальній цивільно-правовій системі
4.7. Види юридичних осіб та інші форми здійснення підприємництва в англо-американській цивільно-правовій системі
5. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ Й ТОРГО-ВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
5.1. Поняття та види представництва в цивільному праві зарубіжних країн
5.2. Поняття та види торгового (комерційного) представництва в країнах континентального права
5.3. Торгове (комерційне) представництво в англо-американській правовій системі
6. РЕЧОВІ ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
6.1. Поняття й види речових прав у зарубіжних цивільно-правових системах
6.2. Класифікація об’єктів речового права
6.3. Право власності в зарубіжних правових системах і тенденції його розвитку.
6.4. Захист права власності в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах
6.5. Права на чужі речі в зарубіжних правових системах
6.6. Інститут довірчої власності в праві Англії та США
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
7.1. Поняття та види зобов’язань у континентальній та англо-американській цивільно-правових системах
7.2. Множинність та зміна осіб у зобов’язаннях.
7.3. Зміст і виконання зобов’язань у зарубіжних цивільно-правових системах
7.4. Юридичні наслідки невиконання зобов’язання чи виконання його з порушенням умов
7.5. Способи забезпечення виконання зобов’язань у цивільному та торговому праві зарубіжних країн
7.6. Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США
7.7. Компенсація моральної шкоди в праві зарубіжних країн
8. ДОГОВОРИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
8.1. Поняття договору в цивільному праві зарубіжних країн. Класифікація договорів
8.2. Зміст договору в романо-германській та англо-американській цивільно-правових системах
8.3. Умови дійсності та законні підстави договору в континентальному та англо-американському праві
8.4. Порядок укладення договору. Оферта й акцепт у цивільному праві зарубіжних країн
9. СПАДКОВЕ ПРАВО В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
9.1. Поняття й загальні положення спадкового права зарубіжних країн (континентальної та англо-американської правових систем)
9.2. Спадкування за заповітом у цивільному праві зарубіжних країн
9.3. Спадкування за законом у різних цивільно-правових системах
9.4. Реалізація спадкових прав у країнах континентальної та англо-американської правових систем
10. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА В ЗАРУБІЖНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ
10.1. Поняття та умови укладення шлюбу в праві зарубіжних країн
10.2. Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах
10.3. Права та обов’язки подружжя в континентальному та англо-американському праві
10.4. Правовідносини батьків і дітей у зарубіжних цивільно-правових системах