Книжки | Реферати

Iсторiя культури

Підручник

Передмова
1. Предмет та методичні основи курсу
1.1. Предмет і завдання курсу
1.2. Методологічні принципи і джерела вивчення культури як історичного процесу
2. Первісна культура
2.1. Становлення первісного суспільства та початкові стадії зародження і розвитку культури в епоху палеоліту
2.2. Основні аспекти розвитку культури в епоху неоліту
2.3. Культура доби розпаду первісного суспільства
3. Культура стародавнього сходу.
3.1. Шумеро-вавилонська культура
3.2. Культура Стародавнього Єгипту
3.3. Хеттська культура. Культура Східного Середземномор'я й Ассирії
3.4. Культура Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю
4. Культура античного світу
4.1. Історико-культурний феномен античності: теоретичний аспект
4.2. Етапи розвитку давньогрецької культури
4.3. Піднесення і падіння давньоримської культури
5. Культура середньовіччя
5.1. Основні тенденції розвитку культури середньовіччя
5.2. Культура східних слов'ян дохристиянської доби
5.3. Культура України-Русі
6. Європейське відродження та українська культура
6.1. Епоха Відродження — важливий етап у культурному розвитку Європи
6.2. Українське культурне піднесення (кінець XV — початок XVII ст.)
7. Доба бароко та її особливості в Україні
7.1. Західноєвропейська культура XVII-XVIII ст.
7.2. Українська культура другої половини XVII—XVIII ст.
8. Епоха просвітительства в Європі і в Україні
8.1. Зарубіжна культура епохи Просвітительства
8.2. Українське національне відродження
8.3. Культура України в умовах колонізаторської політики царату
9. Українська культура в загальноєвропейському культурному процесі
9.1. Основні тенденції розвитку зарубіжної культури в умовах завершення промислового перевороту
9.2. Українська культура в боротьбі за утвердження етнічної і культурної самобутності народу
9.3. Образотворче мистецтво, театр та архітектура у другій половині XIX — початку XX ст.
9.4. Культура в роки боротьби за державну незалежність України (1917-1920)
10. Зарубіжна та українська культура в 20 - 30-ті роки
10.1. Тенденції розвитку і досягнення зарубіжної культури
10.2. Українське національно-культурне відродження
10.3. Національна культура в умовах тоталітаризму 30-х років
11. Культура в роки другої світової війни
11.1. Зарубіжна культура в роки другої світової війни
11.2. Становлення української культури у воєнний період
12. Українська і зарубіжна культура в другій половині 40-х років
12.1. Відбудова матеріальної бази культури, розвиток освіти і науки
12.2. Літературні і мистецькі процеси в умовах ідеологічних репресій і хрущовської «відлиги»
12.3. Культура повоєнного зарубіжжя
13. Українська і зарубіжна культура в другій половині 60 - 80-х років
13.1. Зарубіжна культура та особливості її розвитку
13.2. Українська культура в другій половині 60 — 80-х років
14. Сучасна українська культура
14.1. Проблеми української культури в контексті світового розвитку
14.2. Культура України на етапі становлення незалежності
Післямова