Книжки | Реферати

Діловодство - конспект лекцій

Сокирник І.В.

1. ДІЛОВОДСТВО ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ
1.1. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління
1.2. Історія розвитку діловодства
1.3. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
2. 1. Уніфікація та стандартизація управлінських документів
2. 2. Формуляр документів та його основні реквізити
2. 3. Правила оформлення сторінки
2. 4. Реквізити адресата.
2. 5. Вид, дата, адресат документа
2. 6. Мова та сталь документів, заголовок, додатки
2. 7. Відмітки про узгодження
2. 8. Засвідчення документа
2. 9. Проходження документів
2.10. Бланк документів
3. Складання та оформлення довідково-інформаційних документів
3.1. Загальна характеристика документів. Службові записки.
3.2. Довідки - їхні види та правила оформлення.
3.3. Протоколи, витяг з протоколу
3.4. Службові листа
3.5. Акти
3.6. Телефонограми і телеграми
4. ДІЛОВІ ЛИСТИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Значення ділових листів у зовнішньоекономічній діяльності. Види листів
4.2. Вимоги до оформлення бланків
4.3. Вимоги до складання текстів зовнішньоекономічних листів
5. ДОКУМЕНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Організаційна документація. Статути. Структура та зміст, правила оформлення. Установчий договір. Протокол намірів.
5.2. Розпорядча документація
6. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО
6.1. Вимоги до організації кадрового діловодства. Структура документації кадрів
6.2. Особова справа
6.3. Накази за особовим складом
6.4. Трудові книжки та документація з їх обліку
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
7.1. Поняття документообігу. Схеми руху документів
7.2. Етапи документообігу. Приймання, розгляд і реєстрація документів
7.3. Порядок обробки та відправлення вихідної документації
7.4. Організація контролю за виконанням документів
7.5. Систематизація документів. Складання номенклатур справ
7.6. Зберігання документів
7.7. Підготовка та передача справ у відомчий архів
8. ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ
8.1. Склад та спрямування захисту документної інформації.
8.2. Система захисту цінної інформації і конфіденційних документів
8.3. Технологія захисту документної інформації
8.5. Облік і зберігання справ з конфіденційними документами
8.6. Нормативно-методичне забезпечення захисту документованої інформації