Книжки | Реферати

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.2

(Гриневич В. А., Даниленко В. М., Кульчицький С. В., Лисенко О. Є.)

1. НАРОДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (1917-1938)
1.1. Національний вимір радянської державності
1.2. Україна і Росія в Союзі РСР
1.3. Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу (Част. 1)
1.3. Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу (Част. 2)
1.4. "Гамівна сорочка" колгоспу на українському хліборобі (Част. 1)
1.4. "Гамівна сорочка" колгоспу на українському хліборобі (Част. 2)
1.4. "Гамівна сорочка" колгоспу на українському хліборобі (Част. 3)
1.4. "Гамівна сорочка" колгоспу на українському хліборобі (Част. 4)
1.5. Національна політика Кремля в Україні
1.6. Джерела і примітки
2. ВИПРОБУВАННЯ: ПЕРЕВІРКА ВІЙНОЮ
2. 1. Українці і росіяни в ієрархічній піраміді "дружби народів" (Част. 1.)
2. 1. Українці і росіяни в ієрархічній піраміді "дружби народів" (Част. 2.)
2. 2. Анексія та інкорпорація Західної України Радянським Союзом 1939—1941 pp.: етнополітичний аспект (Част. 1.)
2. 2. Анексія та інкорпорація Західної України Радянським Союзом 1939—1941 pp.: етнополітичний аспект (Част. 2.)
2. 3. Роль етнічного чинника в міжконфесійних стосунках в Західній Україні напередодні німецько-радянської війни
2. 4. Українсько-російський фактор у політиці ОУН 1939—1941 pp.
2. 5. Українці та Червона армія (Част. 1.)
2. 5. Українці та Червона армія (Част. 2.)
2. 6. У боях проти спільного ворога
2. 7. Радянський рух опору па окупованій території України
2. 8. "Націоналістичний НЕП": російський фактор у воєнній політиці Сталіна 1941 — 1945 pp.
2. 9. У пошуках українського радянського патріотизму (Част. 1.)
2. 9. У пошуках українського радянського патріотизму (Част. 2.)
2. 9. У пошуках українського радянського патріотизму (Част. 3.)
2.10. Політика гітлерівського й сталінського режимів щодо українських національних церков (Част. 1.)
2.10. Політика гітлерівського й сталінського режимів щодо українських національних церков (Част. 2.)
2.11. Український самостійницький рух в роки німецько-радянської війни. 1941 —1945 рр. (Част. 1.)
2.11. Український самостійницький рух в роки німецько-радянської війни. 1941 —1945 рр. (Част. 2.)
2.12. Сталінська "національна реформа" воєнної доби як модель ефемерного держанною статусу радянських республік (Част. 1.)
2.12. Сталінська "національна реформа" воєнної доби як модель ефемерного держанною статусу радянських республік (Част. 2.)
2.13. Джерела і примітки
3. В АПОГЕЇ "ВОЗЗ'ЄДНАННЯ"
3.1. Ідеологія 300-річчя "возз'єднання" (Част. 1.)
3.1. Ідеологія 300-річчя "возз'єднання" (Част. 2.)
3.2. "Інтернаціоналізація" економіки
3.3. Соціально-демографічне "розщеплення"
3.4. Міф про "нову історичну спільність" (Част. 1)
3.4. Міф про "нову історичну спільність" (Част. 2)
3.5. Провінціалізація української культури (Част. 1.)
3.5. Провінціалізація української культури (Част. 2.)
3.6. Наростання опору денаціоналізації (Част. 1. )
3.6. Наростання опору денаціоналізації (Част. 2. )
3.7. Джерела і примітки