Книжки | Реферати

Українська усна народна творчість

Навчальний посібник / Лановик М.Б., Лановик З.Б. - К.: Знання-Прес, 2006.- 591 c.

Передмова
Від редактора
Розділ 1. Фольклор і фольклористика
§1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості
§2. Фольклор та фольклористика
§3. Усна народна творчість і професійна художня література
§4. Періодизація фольклору
§5. Напрями та школи фольклористики
Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору
§6. Дохристиянські вірування давніх слов´ян
§7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності
Розділ 3. Магія і міфологія
§8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми
§9. Давня праслов´янська міфологія
Розділ 4. Календарно-обрядова творчість
§10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості
§11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості
§12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості
§13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості
§14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості
§15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості
§16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості
§17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості
§18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад
§19. Зв´язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
Розділ 5. Родинно-обрядова творчість
§20. Весільна обрядовість, її виникнення та становлення
§21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід
Зв´язок весільного обряду з іншими жанрами
§22. Народна обрядовість, пов´язана з народженням дитини
§23. Похоронна обрядовість
§24. Голосіння та їх жанрові різновиди
§25. Обряди, пов´язані з будівництвом дому та новосіллям
§26. Зв´язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження
Розділ 6. Героїчний епос
§27. Билини
§28. Думи
§29. Історичні пісні. Пісні-хроніки
§30. Зв´язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою
Розділ 7. Балади
§31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика
§32. Дослідження жанру народної балади та його зв´язок з художньою літературою
Розділ 8. Ліричні пісні
§33. Родинно-побутові пісні
§34. Суспільно-побутові пісні
Козацькі пісні
Чумацькі пісні
Ремісницькі пісні
Солдатські та рекрутські пісні
Жовнірські пісні
Бурлацькі пісні
Наймитські пісні
Жебрацькі пісні
Заробітчанські та робітничі пісні
Емігрантські пісні
Тюремно-каторжанські пісні
Групи суспільно-побутової лірики 20 ст.
§35. Танкові пісні
§36. Пісні літературного походження
§37. Романси
§38. Зв´язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження
Розділ 9. Казкова проза
§39. Художньо-стильові особливості казкового епосу
§40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос
§41. Чарівні (героїчні) казки
Сюжетно-композиційна будова чарівних казок
§42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці
§43. Притчі
§44. Зв´язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу
Розділ 10. Історична проза
§45. Легенди
Легенда як жанр народної словесності, її художня природа
Коротка характеристика тематичних груп легенд
Коротка характеристика тематичних груп легенд (продовження)
Легендарний ліро-епос. Старцівські пісні
§46. Перекази
§47. Народні оповідання. Бувальщини
§48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв´язок з художньою літературою та дослідження
Розділ 11. Пареміографія
§49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремій
§50. Поетика малих жанрів фольклору
§51. Історичний розвиток паремій, їх зв´язок з писемною літературою та дослідження
§52. Загадки
Розділ 12. Дитячий фольклор
§53. Колискові пісні
§54. Забавлянки
§55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості
§56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія
§57. Зв´язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження