Книжки | Реферати

Етика та естетика

Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. та ін. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 180 c.

Вступ
Тема 1: ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання
2. Етимологія термінів "етика" та "мораль". Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті
3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики та їх структура
4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства
Тема 2: ІСТОРІЯ ЕТИКИ: ОСНОВНІ ТЛУМАЧЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЕТИЧНОГО
1. Особливості розуміння етики та моралі в традиційних суспільствах. Філософські концепції етики
2. Виділення етичної проблематики в особливий напрям життєдіяльності в епоху Нового часу. Модерні концепції етики
3. Розуміння етики в некласичній культурі. Етика в контексті постмодернізму
ТЕМА 3: ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ
1. Поняття категорії етики та їх історичний характер
2. Добро і зло як центральні етичні категорії. Релятивізм та ригоризм в їх трактуванні
3. Категорії етичного вибору, вчинку, моральної діяльності (норма, кодекс, звичай, традиція, принципи, ідеали)
4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість)
ТЕМА 4: МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ
1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування
2. Комунікативні риси особистості: чесноти і вади
3. Етикет. Особливості ділового етикету
4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення
ТЕМА 5: ЕСТЕТИКА ТА ЇЇ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ
1. Естетика в системі наукового знання. Естетика і мистецтвознавство
2. Поняття краси і прекрасного. Історичні парадигми їх осягнення
3.Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла
4. Категорії піднесеного і величного, потворного і ницього, трагічного і комічного. Їх вияв у культурі постмодерної доби
Тема 6: СФЕРИ ПРОЯВІВ ЕСТЕТИЧНОГО В ЖИТТІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
1. Естетична діяльність і сфери її проявів в сучасному суспільстві
2. Мистецтво як соціальний та культурний феномен. Художній образ та художнє сприйняття дійсності
3. Види та жанри мистецтва. Поняття художньо-мистецького стилю. Провідні стилі класичного та некласичного мистецтва
4. Естетика людської поведінки та людських стосунків. Мода як феномен культури
ТЕМА 7: ПРОМИСЛОВЕ МИСТЕЦТВО І ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА
1. Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну
2. Історична динаміка промислового мистецтва. Проблема гармонії краси і користі
3. Промислова естетика ХІХ – ХХ століття
4. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації