Книжки | Реферати

ЕКОНОМІКА (навчальний посібник)

В.В. Кириленко, Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 193с.

Передмова
1.1. ----- Сутність та національні моделі ринкової економіки
1.1.1. Передумови переходу до ринкової економіки
1.1.2. Господарський кругообіг в умовах ринкової економіки
1.1.3 Національні моделі ринкової економіки
1.2. ----- Ринок як особлива форма організації економіки
1.2.1. Сутність, функції та особливості виникнення ринку
1.2.2. Структура ринку: типи і види
1.2.3. Інфраструктура ринку
1.2.4. Механізм функціонування ринку
1.3. ----- Підприємство та підприємництво в ринковій
1.3.1. Підприємство як первинна ланка ринкового господарства
1.3.2. Витрати виробництва, ціноутворення та прибуток підприємств
1.3.3. Система підприємництва в ринковій економіці
1.4. ------ Відтворення і нагромадження в ринковій економіці
1.4.1. Матеріальні основи відтворення і результативність національної
1.4.2. Процес відтворення на макрорівні
1.4.3. Нагромадження та його ефективність
2.1. ----- Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків
2.1.1. Сутність системи національних рахунків
2.1.2. Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення
2.1.3. Макроекономічні показники-похідні від ВВП
2.1.4. Макроекономічні показники з урахуванням зміни рівня цін
2.2. ----- Макроекономічна нестабільність
2.2.1. Циклічність розвитку ринкової економіки
2.2.2. Безробіття: основні визначення та вимірювання
2.2.3. Сутність та види інфляції
2.2.4. Взаємозв’язок між інфляцією і безробіттям
2.3. ----- Ринковий механізм макроекономічного регулювання
2.3.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція