Книжки | Реферати

Гроші і кредит

С.О. Маслова

1. ----- Необхідність і сутність грошей
1.1. Походження грошей
1.2. Види грошей
1.3. Функції грошей
2. ----- Грошовий оборот
2.1. Характеристика і структура грошового обороту
2.2. Форми грошового обороту
2.3. Форми безготівкових розрахунків
2.4. Закон грошового обігу
2.5. Грошова маса та її показники
2.6. Регулювання грошової маси
3. ----- Грошова система
3.1. Поняття та елементи грошової системи
3.2. Еволюція грошових систем
3.3. Грошова реформа та методи її проведення
4. ----- Інфляція
4.1. Поняття та причини інфляції
4.2. Форми та види інфляції
4.3. Наслідки інфляції та антиінфляційна політика
5. ----- Теорії грошей та інфляції
5.1. Металістична теорія грошей
5.2. Номіналістична теорія грошей
5.3. Кількісна теорія грошей
5.4. Вклад К. Маркса в розвиток теорії грошей
5.5. Теорії інфляції
6. ----- Валюта і валютний ринок
6.1. Валютна система та її елементи
6.2. Конвертованість валюти
6.3. Валютний курс та його види
7. ----- Кредит і його форми
7.1. Необхідність та сутність кредиту
7.2. Функції кредиту
7.3. Форми та види кредиту
7.4. Межі кредиту
7.5. Роль кредиту в умовах ринкової економіки
8. ----- Теорії кредиту
8.1. Зміст натуралістичної теорії кредиту
8.2. Капіталотворча теорія кредиту
8.3. Марксистська концепція теорії кредиту
9. ----- Кредитна система
9.1. Поняття і структура кредитної системи
9.2. Банки, їх операції та функції
9.3. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи
10. ----- Грошово-кредитна політика
10.1. Центральний банк і його функції
10.2. Суть і основні цілі грошово-кредитної політики
10.3. Механізм грошово-кредитної політики
11. ----- Організація та порядок кредитування підприємств та населення банками
11.1. Класифікація кредитів комерційних банків
11.2. Умови кредитного договору
11.3. Порядок видачі та погашення кредиту
11.4. Порядок кредитування населення
12. ----- Міжнародний кредит
12.1. Поняття та особливості міжнародного кредиту
12.2. Функції та роль міжнародного кредиту
12.3. Форми та види міжнародного кредиту
12.4. Міжнародні валютно-фінансові організації
13. ----- Ринок цінних паперів
13.1. Структура та учасники ринку цінних паперів
13.2. Цінні папери та їх види
13.3. Міжнародні цінні папери
13.4. Формування вартості цінних паперів