Книжки | Реферати

Організація консалтингової дяльності

Верба В.А., Решетняк Т.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 228 с.

Вступ
1. ІНСТИТУТ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА РИНОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
1.1. Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування
1.2. Ринок консультаційних послуг
1.3. Особливості становлення і розвитку консультаційного бізнесу в Україні
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ КОНСАЛТИНГОВИМИ ФІРМАМИ
2.1. Зовнішні та внутрішні консультанти
2.2. Види організаційно-правових форм консалтингового бізнесу
2.3. Структури управління консалтингових фірм
2.4. Управління роботою консультаційної фірми на основі проектного підходу
2.5. Ліцензування і сертифікація консалтингової діяльності
3. КАДРОВА ПОЛІТИКА КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ
3.1. Вимоги до працівників консалтингових фірм
3.2. Мета, елементи та види кадрової політики
3.3. Відбір, наймання та навчання персоналу
3.4. Планування кар’єри та мотивація праці консультантів
3.5. Організація праці консультантів
4. МАРКЕТИНГ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ
4.1. Мета та зміст маркетингової діяльності консалтингових фірм
4.2. Методи просунення маркетингових послуг
4.3. Цінова політика консалтингових фірм
5. СТРАТЕГІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ФІРМИ
5.1. Поняття стратегії консультаційної фірми
5.2. Визначення стратегічного вибору консалтингової фірми
5.3. Реалізація стратегії та контроль за виконанням управлінських рішень
6. ПОВЕДІНКА КОНСУЛЬТАНТА В СИСТЕМІ КЛІЄНТА
6.1. Взаємовідносини консультанта та клієнта
6.2. Поведінкові ролі консультанта та робота з клієнтом
6.3. Участь консультанта у процесі внесення змін в організацію
7. ПІДГОТОВКА ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ ПРОБЛЕМИ
7.1. Підготовка до консультування
7.2. Мета первинних контактів з клієнтом та проведення перших зустрічей
7.3. Попередній діагноз
7.4. Джерела отримання інформації для проведення діагностики
8. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА УГОДА НА КОНСУЛЬТУВАННЯ
8.1. Зміст та мета розробки консультаційних пропозицій
8.2. Угода на консультування, її структура та зміст
8.3. Види консультаційних угод
9. ДІАГНОЗ ПРОБЛЕМИ
9.1. Діагноз, його мета та виявлення необхідних фактів
9.2. Джерела і методи збирання інформації
9.3. Використання експертизи під час аналізу проблем
9.4. Аналіз фактів
10. ПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.1. Мета та зміст позиційного аналізу
10.2. Прожективний підхід у позиційному аналізі
10.3. Суб’єктивація у позиційному аналізі
10.4. Активізація інноваційного потенціалу персоналу фірми клієнта
11. РОЗРОБКА ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ
11.1. Мета, етапи та методологічні підходи до розробки консультаційних рекомендацій
11.2. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів рішень
11.3. Оцінка альтернатив рішення проблеми
11.4. Презентація консультаційних рекомендацій клієнту
12. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЮ КЛІЄНТА
12.1. Програма підготовки до впровадження змін
12.2. Модель успішного інноваційного процесу
12.3. Опір змінам
12.4. Тактики подолання опору організаційним змінам
13. ЗАВЕРШЕННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ
13.1. Термін та момент завершення консультування
13.2. Зміст та структура підсумкового звіту про консультування
13.3. Оцінка ефективності та результативності консультування