Книжки | Реферати

Міжнародний маркетинг

Циганкова Т.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.

1. МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
1.1. Типи маркетингу / форми міжнародного маркетингу
1.2. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу
1.3. Суб’єкти міжнародного маркетингу
1.4. Інтернаціоналізація світового господарства та нові пріоритети маркетингу
2. Міжнародне економічне середовище
2.1. Міжнародна торгівля
2.2. Платіжний баланс
2.3. Зовнішньоторговельна політика
2.4. Міжнародна інвестиційна діяльність
2.5. Міжнародні організації
2.6. Міжнародна економічна інтеграція
3. Соціально – культурне середовище міжнародного маркетингу
3.1. Визначення та основні елементи культури
3.2. Склад соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу
3.3. Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг
4. Міжнародне політико-правове середовище
4.1. Логіко-структурна схема дослідження політико-правового середовища
4.2. Можливі дії урядів
4.3. Визначення та стратегії зменшення політичних ризиків
4.4. Оцінка політико-правового середовища
5. Вибір зарубіжних ринків
5.1. Підходи до вибору зарубіжних ринків
5.2. Суб’єктивний підхід до вибору зарубіжного ринку
5.3. Дискретний підхід до вибору зарубіжного ринку
5.4. Комплексний підхід до вибору зарубіжного ринку
6. Сегментація світового ринку
6.1. Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації
6.2. Підходи до міжнародної сегментації
6.3. Критерії сегментації світового ринку
6.4. Позиціонування товару на зарубіжному ринку
6.5. Маркетингові стратегії та сегментація світового ринку
7. Міжнародні маркетингові дослідження
7.1. Сутність та особливості міжнародних маркетингових досліджень
7.2. Стадії міжнародного маркетингового дослідження
7.3. Типи міжнародних маркетингових досліджень
8. Стратегії виходу на зовнішній ринок
8.1. Типи стратегій виходу на зовнішній ринок
8.2. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок
8.3. Чинники вибору стратегії виходу на зовнішній ринок
9. Товарна політика на світових ринках
9.1. Типи міжнародного маркетингового комплексу та стадії його стандартизації
9.2. Товар у міжнародному маркетингу
9.3. Міжнародна товарна політика
9.4. Міжнародна товарна стратегія
10. Міжнародна цінова політика
10.1. Види цін та цінові ситуації у міжнародному маркетингу
10.2. Чинники ціноутворення в міжнародному маркетингу
10.3. Послідовність ціноутворення в міжнародному маркетингу
10.4. Цінові стратегії залежно від цілей фірми на зовнішньому ринку
11. Міжнародні канали розподілення
11.1. Альтернативи міжнародних каналів розподілення
11.2. Типові конфігурації каналів розподілення
11.3. Критерії вибору каналу збуту
11.4. Критерії вибору зарубіжного посередника
12. Міжнародні маркетингові комунікації
12.1. Міжнародний комунікаційний процес
12.2. Методи міжнародної маркетингової комунікації
12.3. Елементи комплексу просування
12.4. Канали розповсюдження рекламної інформації