Економіка

Відображено 1 - 10 (всього 50)
 1  2  3  ...  Вперед >> 

История экономических учений

Ядгаров Я.С.Учебник для вузов. 3-е издание. — М.: ИНФРА-М, 2000. - 320 с.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предп.

Грищенко О.В. Учебное пособие -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.

Экономика предприятия

Учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. — Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. — К.: КНЭУ, 2002.

Економічна теорія

Комарницький І.Ф., Чернівці, 2006. - 334 с.

Історія економічних вчень

В.М. Лісовицький

ЕКОНОМІКА (навчальний посібник)

В.В. Кириленко, Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 193с.

Політична економія

О.К. Гаршина

Економіка підприємства

Підручник

Основи підприємницької діяльності

М.П. Поліщук, П.П. Михайленко, Житомир: ЖІТІ, 2000. – 172 с.

Планування діяльності підприємства

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Навчальний посібник. Київ: "Каравела",  2003, 432 с.

Відображено 1 - 10 (всього 50)
 1  2  3  ...  Вперед >>