Історія України

Відображено 1 - 6 (всього 6)

Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект

Навчальний посібник / Лозко Г. - К.: АртЕК, 2001.- 304 c.

Історія України

Навчальний посібник / Білоцерківський В. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2007.- 536 c.

В. Д. Мирончук, Г. С. Ігошкін ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. - К: МАУП, 2002. - 328 с. - Бібліогр.: с. 323-324. ISBN 966-608-169-5

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.3

(Кульчицький С. В., Парахонський Б. О.)

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.2

(Гриневич В. А., Даниленко В. М., Кульчицький С. В., Лисенко О. Є.)

Україна і Росія в історичній ретроспективі. Том.1

(Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П.)

Відображено 1 - 6 (всього 6)