Соціальні науки

Відображено 1 - 8 (всього 8)

Соціальна профілактика

Курс лекцій / Парфанович І.І. - Тернопіль, ТДПУ, 2009.- 159 c.

Соціальна діагностика

Курс лекцій / Парфанович І.І. - Тернопіль, ТДПУ, 2009.- 182 c.

Менеджмент соціальної роботи

Курс лекцій / Главацька О.Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009.- 65 c.

Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи

Курс лекцій / Поліщук В.А., Янкович О.І. - ТДПУ, Тернопіль, 2009.- 256 c.

Арт-терапія в соціальній сфері

Курс лекцій / Сорока О.В. - Тернопіль, ТДПУ, 2008.- 86 c.

Соціологія

Дворецька Г. В. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001.

Теорія і методи соціальної роботи

Лукашевич М. П., Мигович I. I. Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і випр.— К.: МАУП, 2003. — 168 с

Управлінські аспекти соціальної роботи

Курс лекцій / М. Ф. Головатий (кер. авт. кол.), М. П. Лукашевич, Г. А. Дмитренко та ін. — К.: МАУП, 2004. — 368 с: іл.

Відображено 1 - 8 (всього 8)