Психологія

Відображено 1 - 2 (всього 2)

Загальна психологія

Навчальний посібник / Варій М. Й. - 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- 968 c.

Політична психологія

Головатий М. Ф. Навч. посіб. —К.: МАУП, 2001

Відображено 1 - 2 (всього 2)