Менеджмент

Відображено 1 - 10 (всього 12)
 1  2  Вперед >> 

Банківський менеджмент

Навчальний посібник / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. - К.: Знання-Прес, 2002.- 438 c.

Екологія

Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с.

Менедж. організації: етапи реалізації бізнес-плану

Менеджмент організації

Основи менеджменту

 Г.В.Осовська

Менеджмент аграрних підприємств

Дем’яненко С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 347 с.

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

Андрійчук В., Бауер Л. Навч. посібник — К.: КНЕУ, 1998. — 316 с.

Конфліктологія

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.

Організація консалтингової дяльності

Верба В.А., Решетняк Т.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 228 с.

Инновационный менеджмент

Ильенкова С. Д.

Управление персоналом

Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с.

Відображено 1 - 10 (всього 12)
 1  2  Вперед >>