Маркетинг

Відображено 1 - 10 (всього 11)
 1  2  Вперед >> 

Маркетинг у банку: Навчальний посібник

Ткачук В.О. -Тернопіль: "Синтез-Поліграф", 2006.- 225 с.

Основи маркетингу

Н.В. Бутенко

Маркетинг в банку

 А. В. Нікітін

Маркетингова цінова політика

Дугіна С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг»

Уклад. М. Г. Гребньов. — К.: КНЕУ, 2003. — 80 с.

Рекламний менеджмент

Лук’янець Т.І. Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

Міжнародний маркетинг

Циганкова Т.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.

Інфраструктура товарного ринку

Савощенко А.С. Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2004 – с.

Маркетинг в туризме

Г.А. Папирян

Основы маркетинга

Ф. Котлер

Відображено 1 - 10 (всього 11)
 1  2  Вперед >>