Книжки | Реферати

Етика та естетика

Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. та ін. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 180 c.

« Вступ Зміст 1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання »

Тема 1: ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Етика та естетика належать до дисциплін гуманітарного профілю, який традиційно пов´язується із заглибленням у духовні процеси та явища. Найперші ж підходи до етики та естетики засвідчують їх органічний зв´язок із найважливішими особливостями людського буття, із тим, що вони за змістом та спрямованістю постають сферами проявів внутрішнього людського відношення до дійсності, а значить – сферами свободи, вибору та самоутвердження. Саме ці характеристики постають спільними для етики та естетики, проте між ними існують і відмінності, які як раз і дозволяють їм у людській культурі поставати через єдність та взаємодоповнюваність.  

План (логіка) викладення матеріалу:

  1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання.
  2. Етимологія термінів "етика" та "мораль". Предмет етики. Співвідношення моральних, релігійних та юридичних норм в суспільному житті.
  3. Предмет естетики. Співвідношення етики та естетики та їх структура.
  4. Місце етики та естетики в духовній культурі людства.
« Вступ Зміст 1. Загальні особливості соціально-гуманітарного пізнання »