Книжки | Реферати

Етика та естетика

Навчальний посібник / Петрушенко В.Л. та ін. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008.- 180 c.

« 4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість) Зміст 1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування »

ТЕМА 4: МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ

Моральні якості особи найяскравіше проявляються у царині живого спілкування, де реалізується духовний потенціал людини.  Справжній сенс спілкування як особливої форми міжособистісних взаємин розкривається тоді, коли партнери,  постають  саме як суб’єкти, котрі здатні засвідчити свої неповторні якості, виявити свою індивідуальність й унікальність. У спілкуванні найважливішою є проблема вибору, морального самовизначення партнерів стосовно одне одного, коли актуалізуються категорії обов’язку і відповідальності, любові й ненависті, співчуття і байдужості, совісті й сорому.

План (логіка) викладу та засвоєння матеріалу:

  1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування.
  2. Комунікативні моральні риси людини: чесноти і вади.
  3. Етикет. Особливості ділового етикету.
  4. Конфлікт та морально-етичні аспекти його вирішення
« 4. Категорії, що передають етичні характеристики людини (совість, честь, гідність, справедливість) Зміст 1. Етика комунікацій та морально-психологічні принципи спілкування »